Từ điển


Tra theo từ điển:Danh ngôn Anh - Việt

Tài nguyên dạy học

Cảnh đẹp

Dự báo thời tiết

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

TP Thái Bình Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast
Cố đô Huế
Co Do Hue

TP Ðà Nẵng
Da Nang

TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Ảnh ngẫu nhiên

0.10_Unit_4_Listening.mp3 0.10_Unit_11_Listening.mp3 10_Unit_16_Listening.mp3 Images_41.jpg Diendanhaiduongcom19072_13.jpg 535587_346776165442251_1103757000_n1.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Bannertet2013.swf NhungDieuThayChuaKe1.swf Pic_20071114_223357.jpg Sntrungkien.swf Loi_em_co_gai_leninh.swf 20_10_I.swf RHYTHM1.swf BHCAIAO2.swf Chaonamhocmoi.swf Overandover.swf Niemkhucuoi2.swf Duong_den_vinh_quang2a.swf

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Giang Lương Hùng) (ĐT:0912563448)

Administrator:

Thầy Giang Lương Hùng ĐT:0912.563.448 E:giangluonghung@yahoo.com

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA GIANG LƯƠNG HÙNG - GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - VŨ THƯ - THÁI BÌNH!

  Đ.A và Đề thi Anh 12 giữa kỳ I (2012-2013) tr Nguyễn Trãi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Giang Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:27' 19-10-2012
  Dung lượng: 77.0 KB
  Số lượt tải: 2000
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH
  Trường THPT Nguyễn Trãi
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
  MÔN TIẾNG ANH 12_NĂM HỌC 2012-2013
  (Thời gian làm bài 60 phút)
  
  
  Bài 1: Tìm từ có dấu trọng âm chính rơi vào âm tiết có vị trí khác với các từ còn lại
  A. attract B. person C. signal D. instance
  A. important B. confident C. together D. exciting
  Bài 2: Tìm một từ có phần gạch có cách phát âm khác với các từ còn lại.
  A. listen B. visitor C. continue D. interesting
  A. parks B. walks C. visits D. combs
  A. climbed B. stationed C. established D. belonged
  Bài 3: Chọn các phương án A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau (ngữ pháp- từ vựng).
  She didn`t want to go ______ she knew all her friends would be there.
  A. even though B. therefore C. so that D. wherever
  The football match was postponed ______ the bad weather.
  A. despite B. in spite C. because D. because of
  He spends most of his time ______ computer games.
  A. playing B. play C. to playing D. played
  We should take care of war invalids and families of martyrs.
  The phrase “take care of” in this sentence can be replaced by ______.
  A. look into B. look for C. look after D. look at
  He was the first man ______ landed on the moon.
  A. who B. whom C. whose D. which
  Peter doesn`t like scuba-diving. ______ does his brother.
  A. Either B. Too C. So D. Neither
  The state school system ______ for by the state.
  A. pays B. is paid C. paid D. has paid
  To attract someone’s ______ so that we might speak to that person, we can use either verbal or non-verbal forms of communication.
  A. attend B. attending C. attentive D. attention
  If you ______ across the schoolyard and see your teacher approaching you, a small friendly wave to attract his or her attention is appropriate.
  A. are walking B. walk C. are walked D. have walked
  English, Maths and Science are core subjects, ______ are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system in England.
  A. who B. that C. which D. they
  When a boy, Faraday did not have much ______ and he had to work very hard.
  A. schooling B. teaching C. educating D. playing
  David: “I’ve passed my English examination.” ~ Jane: “______.”
  A. Good luck B. So do I C. Howdy D. Congratulations!
  Why _____on your coat? ~ I am going for a walk. Are you coming with me?
  A. are you putting B. do you put C. did you put D. were you putting
  She always _____a raincoat and _____an umbrella when she walked to the office.
  A. wears/ carries B. wear/ carry C. wore/ carried D. wearing/ carrying
  Thank you for ______ me.
  A. invite B. invited C. invitation D. inviting
  Unfortunately when I arrived Diana_____, so we only had time for a few words.
  A. was just leaving B. just leaving C. was just left D. was just leave
  The academic year in England runs from September to July and is divided _____ 3 terms.
  A. in B. into C. to D. by
  ______ the front door for me, please? ~ Yes, certainly.
  A. Do you open B. Are you opening C. Will you open D. Are you going to open
  The people at the party were busy _____ some game, and no one seemed to notice my existence.
  A. playing B. played C. play D. to play
  When did you watch the film on TV last night? ~ When I _____all my homework.
  A. had done B.
   
  Gửi ý kiến

  Xem thêm: